Werkwijze

roggenIn de behandeling maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie, schematherapie, oplossingsgerichte therapie en mindfullness. Daarnaast kan ik  EMDR en hypnose toepassen, voor de verwerking van heftige gebeurtenissen.

Een behandeling bestaat gemiddeld uit 5 tot 11 sessies. Een sessie duurt 45 minuten. De frequentie ligt meestal op één sessie per week of per twee weken. Huiswerkopdrachten maken vaak deel uit van de behandeling.

In het intakegesprek (60 minuten) bekijken we samen tegen welke klachten of problemen u aanloopt. De behandeling start meteen daarna. Nadat ik bepaal of u een korte, middellange of intensieve behandeling nodig heeft, stellen we samen een behandelplan op waarin we de doelen formuleren waar we naartoe werken.

Sinds 2014 vallen behandelingen in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ) in 3 categorieën:

Kort:
Een behandeling van 294 minuten psychologische zorg (maximaal 5 sessies) voor lichte klachten.

Middel:
Een behandeling van 495 minuten psychologische zorg (6-8 sessies) voor klachten van matige ernst.

Lang:
Een behandeling van 750 minuten psychologische zorg (9-11 sessies) voor ernstige klachten.

N.B. Indien nodig zorg ik in het geval van vakantie voor passende waarneming door een collega.