tarieven

Psychologiepraktijk Najat Rabbae heeft in 2022 contracten met alle zorgverzekeraars, behalve met Menzis (Anderzorg en Hema vallen daar ook onder). Heeft u een zorgverzekering bij Menzis, dan wordt ongeveer 75% van de sessies vergoed, de rest betaalt u zelf.

De zorgverzekeraars vergoeden uw behandeling geheel. Let op: De kosten van de behandeling gaan wel van uw eigen risico af. Het minimale eigen risico is in 2022 vastgesteld op 385,- euro per jaar.

Ik hanteer de tarieven zoals die zijn afgesproken met elke afzonderlijke ziektekostenverzekeraar. De volgende gemiddelde tarieven worden daarbij gehanteerd (dat verschilt per verzekeraar):

Kort (tot 5 sessies) = 472,65 euro
Midden (5-8 sessies) = 805,34 euro
Lang (tot 11 sessies) = 1262,84 euro
Onvolledig (alleen intakegesprek) = 192,92 euro

Indien uw verzekering de gesprekken vergoedt, gaat de factuur direct naar de verzekering.

Wat nodig?
Uw zorgverzekeraar vergoedt maximaal 11 sessies met een GZ-psycholoog. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig waarin vermeld staat dat u naar de BGGZ (Basis Geestelijke Gezondheidszorg) wordt verwezen.

Indien u de gesprekken vergoed wil krijgen, neem dan de volgende documenten mee bij het eerste gesprek:
* Verwijsbrief van uw huisarts
* Identiteitsbewijs

Afzeggen
De tijd die een afspraak in beslag neemt, wordt voor u persoonlijk gereserveerd. U wordt verzocht afspraken minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Afspraken die niet op tijd worden afgezegd, dient u namelijk zelf te betalen. Dit geldt ook bij ziekte. Om u hierin tegemoet te komen, geldt daar een verlaagd tarief voor van 50,- euro. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Tarief OZP (overig zorgproduct)
Indien het niet verzekerde zorg betreft (bijvoorbeeld relatietherapie of behandeling van een aanpassingsstoornis), dan hanteer ik het OZP-tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wanneer dit het geval is, zal ik dit met u bespreken.

Tarief zelfbetaler
Indien het gaat om verzekerde zorg, dan is het bij mij niet mogelijk om zelf voor de behandeling te betalen voor mensen bij wiens verzekeringsmaatschappij ik een contract heb.