tarieven

Psychologiepraktijk Najat Rabbae heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Deze verzekeraars vergoeden uw behandeling. Let op: De kosten van de behandeling gaan wel van uw eigen risico af. Het minimale eigen risico is in 2020 vastgesteld op 385,- euro per jaar.

Ik hanteer de tarieven zoals die zijn afgesproken met elke afzonderlijke ziektekostenverzekeraar. De volgende gemiddelde tarieven worden daarbij gehanteerd (dat verschilt per verzekeraar):

Kort (tot 5 sessies) = 472,65 euro
Midden (5-8 sessies) = 805,34 euro
Lang (tot 11 sessies) = 1262,84 euro
Onvolledig (alleen intakegesprek) = 192,92 euro

Indien uw verzekering de gesprekken vergoedt, gaat de factuur direct naar de verzekering.

Vergoedingen
Uw zorgverzekeraar vergoedt maximaal 11 sessies met een GZ-psycholoog. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig waarin vermeld staat dat u naar de BGGZ (Basis Geestelijke Gezondheidszorg) wordt verwezen.

Indien u de gesprekken vergoed wil krijgen, neem dan de volgende documenten mee bij het eerste gesprek:
* Verwijsbrief van uw huisarts
* Verzekeringspas
* Identiteitsbewijs

Afzeggen
De tijd die een afspraak in beslag neemt, wordt voor u persoonlijk gereserveerd. U wordt verzocht afspraken minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Afspraken die niet op tijd worden afgezegd, dient u namelijk zelf te betalen. Dit geldt ook bij ziekte. Om u hierin tegemoet te komen, geldt daar een verlaagd tarief voor van 50,- euro. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Tarief OZP (overig zorgproduct)
Indien het niet verzekerde zorg betreft (bijvoorbeeld relatietherapie of behandeling van een aanpassingsstoornis), dan hanteer ik het OZP-tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wanneer dit het geval is, zal ik dit met u bespreken.

Tarief zelfbetaler
Indien het gaat om verzekerde zorg, dan is het bij mij niet mogelijk om zelf voor de behandeling te betalen omdat ik met alle verzekeringsmaatschappijen een contract heb.