Tarieven

Psychologiepraktijk Najat Rabbae heeft in 2023 contracten met alle zorgverzekeraars, behalve met Menzis (Anderzorg en Hema vallen daar ook onder) & CZ (OHRA, Nationale Nederlanden en OMW-CZ vallen daar ook onder). Heeft u een zorgverzekering bij Menzis of CZ, dan wordt ongeveer 70% van de sessies vergoed, de rest betaalt u zelf.

De zorgverzekeraars vergoeden uw behandeling geheel. Let op: De kosten van de behandeling gaan elk kalenderjaar opnieuw van uw eigen risico af. Het minimale eigen risico is in 2023 vastgesteld op 385,- euro per jaar.

Ik hanteer de tarieven zoals die zijn afgesproken met elke afzonderlijke ziektekostenverzekeraar.

Indien uw verzekering de gesprekken vergoedt, gaat de factuur direct naar de verzekering.

Wat nodig?
Uw zorgverzekeraar vergoedt maximaal 11 sessies met een GZ-psycholoog. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig waarin vermeld staat dat u naar deĀ BGGZ (Basis Geestelijke Gezondheidszorg) wordt verwezen.

Indien u de gesprekken vergoed wil krijgen, neem dan de volgende documenten mee bij het eerste gesprek:
* Verwijsbrief van uw huisarts
* Identiteitsbewijs

Afzeggen
De tijd die een afspraak in beslag neemt, wordt voor u persoonlijk gereserveerd. U wordt verzocht afspraken minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Afspraken die niet op tijd worden afgezegd, dient u namelijk zelf te betalen. Dit geldt ook bij ziekte. Om u hierin tegemoet te komen, geldt daar een verlaagd tarief voor van 50,- euro. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Tarief OZP (overig zorgproduct)
Indien het niet verzekerde zorg betreft (bijvoorbeeld relatietherapie of behandeling van een aanpassingsstoornis), dan hanteer ik het OZP-tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wanneer dit het geval is, zal ik dit met u bespreken.

Tarief zelfbetaler
Indien het gaat om verzekerde zorg, dan is het bij mij niet mogelijk om zelf voor de behandeling te betalen voor mensen bij wiens verzekeringsmaatschappij ik een contract heb.