Ontevreden?

Als u ontevreden bent over mijn werkwijze, hoop ik dat u dit zo snel mogelijk met mij bespreekt zodat we het probleem op kunnen lossen. Indien we er samen niet uit komen, kan ik u doorverwijzen naar een collega of een andere instelling.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met mij, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar mijn praktijk is aangesloten om onvrede en klachten over de zorg te helpen oplossen.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl.

De beroepscode voor psychologen is hier te bekijken.