Ontevreden?

Als u ontevreden bent over mijn werkwijze, hoop ik dat u dit zo snel mogelijk met mij bespreekt zodat we het probleem op kunnen lossen. Indien we er samen niet uit komen, kan ik u doorverwijzen naar een collega of een andere instelling.

Als u van mening bent dat ik mij niet aan de beroepscode gehouden heb, kunt u zich wenden tot mijn beroepsvereniging. Verdere informatie over de klachtenregeling voor clienten kunt u vinden op de website van het NVGzP.
De beroepscode voor psychologen is hier te bekijken.